بورس بازهم سهامداران را ناامید کرد

امروز با این که در ابتدای بازار شاخص روند صعودی به خود گرفته بود و حتی ۲۰ هزار واحد رشد کرد، اما در ادامه با فشار عرضه رو به رو شد و با ۳۰ هزار واحد ریزش، کار خود را پایان داد. خبرهای بسیاری مبنی بر جمع شدن بازار و امید به روزهای آینده می‎رسد، اما تا کنون تنها ضرر حاصل کار سهامداران در این روزهای بورس شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد