شاخص بورس روند مثبت خود را ادامه می‎دهد؟

امروز بازار با رشد هفتاد هزار واحدی شاخص مواجه بود. از طرفی، نکته حائز اهمیت ورود پول حقیقی بود که نسبت به روزهای دیگر که با خروج پول مواجه بودیم، نشانه مثبتی از بازگشت بازار بود. امروز دارای دوم نیز با نماد "پالایش" در بازار عرضه شد و سهامداران دو هفته وقت دارند نسبت به پذیرش آن اقدام کنند. باید دید در روزهای آینده، روند بازار به چه شکل پیش خواهد رفت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد