حمایت‎ حقوقی‎‌ها از بورس به کجا رسید؟

شاخص امروز با بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش چهره بازار را قرمز پوش کرد. شاید تمامی سهامداران این روزها چشم امیدشان به حمایت حقوقی هاست تا بلکه روند بازار تغییر کند. اما تا کنون نشانه‎های مثبتی را نمی‎توان در بازار دید و باید چشم امید به روزهای آتی داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد