رفتار حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس در یک ماه اخیر

در ماه‌های گذشته همه دلیل رفتار بازار را «حقیقی»های تازه واردی می‌دانستند که سبب هیجان شده‌اند. اما حالا که بازار در مدار نزولی قرار گرفته، اینبار «حقوقی»ها هستند که با حمایت نکردنشان باعث ریزش شده‌اند... در زمان صعود حرف از حباب بود و حقیقی هایی که بی محابا میخرند... امروز که نزولی شده است حرف از حقوقی هایی است که میخواهند در پایین‌تر بخرند... حرف در بازار همیشه زیاد است... در گفتگویی با احسان محمدیان نیک پی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص این «حرف‌ها» سوال پرسیده‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد