آخر هفته امیدوار کننده بورس

بازار با هفت دهم درصد رشد شاخص به کار خود خاتمه داد. معمولاً نشان داده شده است که جمع شدن تدریجی بازار و افزایش تقاضا در انتهای آن، سهامدارن را امیدوار به روزهای آتی می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد