سایه نااطمینانی از بازار برداشته می‌شود؟

در چند وقت اخیر به وضوح شاهد آن بودیم که سهامداران در فضای نااطمینانی و عدم اعتماد به بازار در حال معامله بودند. امروز نیز علی‎رغم آن که پس از مدت‎ها جو مثبتی به بازار بازگشته بود، اما با این حال در میانه بازار فشار عرضه به علت ترسی که سهامداران از بازار داشتند بیشتر شد. امروز در برنامه دیدبان بورس، با مهمان برنامه عبدالرضا عیسوند، به بررسی عدم اطمینان در بازار سرمایه پرداخته‎ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد