نقشه‌ سبز بورس در روز قرمز‌ پوشی شاخص‌ کل

در جریان معاملات ۱۹ آذر ماه، بار دیگر بیشتر گروه‌ ها و صنایع مختلف در مسیر صعودی قرار گرفتند و بیشتر از ۴۰ درصد نماد‌ها در وضعیت صف خرید قرار داشتند.

ولی با این اوصاف، شاخص‌ کل بورس با افتی ۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد تا همچنان توجه سهامداران به شرکت ‌های کوچک بازار سرمایه باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد