تحلیل بورس ایران : بررسی سهام عدالت (بخش اول)

سهام عدالت طبق نظر دولت نهم یعنی دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون اعلام کرد.

طرحی کلان با اهدافی خرد

در دوره نهم ریاست جمهوری طرح‌ سهام عدالت مطرح شد. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون عدالت در بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه به تصویب هیئت دولت رسید. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

سوال ها در خصوص این پروژه گسترده به علت عدم شفافیت زوایای مختلف آن هنوز ادامه دارد. در اردیبهشت ماه امسال نیز دستور آزاد سازی سهام عدالت صادر شد. طرحی که اثر مهمی بر بازار سرمایه گذاشت. به علت گستردگی بحث امروز در برنامه دیدبان بورس، تنها به بخش قبل از آزاد سازی سهام عدالت به همراه کارشناس برنامه معصومه طاهرخانی پرداخته ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد