تا پایان سال سراغ کدام بازار برویم؟

هر فردی که وارد بازاری می‌شود، یقینا باید به بازارهای دیگر نیز نیم نگاهی داشته باشد. یکی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری، تنوع بخشیدن و تقسیم ریسک بین سبدهای مختلف است.

به همین منظور آشنایی با بازارها و اطلاع داشتن از روند آن ها ضروریست. بازار سرمایه، ارز، مسکن، خودرو و همچنین بازارهای جهانی مثل ارز دیجیتال، همگی جزء گزینه های سرمایه گذاری هستند. امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه کارشناس برنامه حسین مرادی،‌ به بررسی و پیش بینی بازارها تا پایان سال پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد