به کدام سبدگردان می‌توان اعتماد کرد؟

افراد با تجربه در بورس بر اساس خصوصیات سرمایه‌ گذار مثل سطح ریسک ‌پذیری و سرمایه شخص، سبدی مناسب تشکیل داده و آن را مدیریت می ‌کنند.

سبدگردان با توجه به همه عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت سهام، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن را می‌ گیرد.  

در سازمان بورس، ۳۲ صندوق سبدگردان ثبت شده است. این درحالی است که در سال ۹۹ تعداد صندوق های سبدگردان تنها ۲۰ عدد بود. امروز در برنامه دیدبان بورس به همراه کارشناس برنامه، محمد آشفته‌پور، به بررسی سبدگردان ‌ها پرداخته‌ ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد