عرضه اولیه گروه مالی ملت چه زمانی انجام می‌ شود ؟

گروه مالی ملت به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌ های مالی شناخته می ‌شود.

در خبرها از برنامه بانک ملت برای عرضه اولیه سهام گروه مالی ملت و سرمایه ‌گذاری توسعه معین ملت در بورس طی ماه‌ های آتی، آمده بود. در این برنامه دیدبان بورس، از مدیر عامل گروه مالی ملت، دکتر علیرضا ابراهیم ‌پور، درباره‌ی چند و چون این عرضه اولیه پرسش به عمل آورده‌ ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد