آینده گواهی سپرده در بورس کالا

بسیاری از تحلیل گران بازار معتقدند راه توسعه بورس کالا از مسیر گواهی سپرده می گذرد. در حال حاضر فقط پنج مورد در بورس کالا به شکل گواهی سپرده معامله می شود؛ سکه طلا، زیره، کشمش، پسته و زعفران.

امروز در برنامه ای که مختص به بورس کالا است با مهمان برنامه دکتر علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا، به بررسی گواهی سپرده و راه های توسعه آن در بورس کالا پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد