تحلیل تکنیکال سهم های شاخص ساز

بازار در پایان این هفته با از دست دادن کانال یک میلیون و چهارصد هزار به کار خود پایان داد.

این امر باعث شد تا بسیاری از سهامداران از آینده میان مدت بورس نگران شوند، اما از طرف دیگر برخی نیز معتقدند که بسیاری از سهم ها به کف خود رسیده اند و از این جا به بعد باید مسیر صعودی به خود بگیرند. امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه کارشناس برنامه هادی ملکی، به تحلیل تکنیکال شاخص و همچنین سهم های مهم هر صنعت پرداخته ایم تا بتوانیم با تحلیل بهتری بازار را رصد کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد