بازگشت شاخص بورس به مدار مثبت

در پایان معاملات یکشنبه ۱۴ دی ماه، شاخص کل بورس موفق شد تا بار دیگر به مدار مثبت بازگردد.

 در پایان معاملات، تنها با ۰/۱ درصد رشد سبز پوش باقی ماند اما روند خروج پول حقیقی قطع نشد و ۶۱۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی به ثبت رسید.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد