بورس تا پایان سال روی خوش می ‌بیند ؟

شاخص چند وقتی است که در محدوده یک میلیون و سیصد هزار در نوسان است.

برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال، خبری از رشد محسوس نیست و نباید منتظر اتفاق مثبتی بود. در مقابل برخی نیز مدعی‌اند که بسیاری از سهم‌ها به کف خود رسیده ‌اند و باید منتظر رشد بود. امروز در برنامه دیدبان بورس، ضمن تحلیل روند کلی شاخص،  به همراه ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی گروه لاستیک، با توجه به گزارش‌ های منتشر شده می ‌پردازیم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد