تحلیل بورس امروز | ساز و کار بازار آتی به چه شکل است ؟

امروز به همراه کارشناس بازار سرمایه علی زینلی، در ادامه سلسله جلسات آشنایی با ابزارهای مالی در به گفت و گو پرداخته ‌ایم.

دسته بندی ابزارهای سرمایه گذاری به چه شکل است؟

بسیاری از کسانی که در بورس فعالیت دارند، فقط با بازار سهام آشنایی دارند و کمتر کسی پیدا می ‌شود که با ابزارهایی مثل اختیار خرید و فروش، صندوق ‌های مختلف و اوراق تبعی آشنایی داشته باشد، در قسمت قبل به بررسی صندوق‌ های مختلف اعم از صندوق‌ های با درآمد ثابت، سهمی، سرمایه گذاری خصوصی، طلا و نیکوکاری پرداختیم و در این قسمت به همراه کارشناس بازار، ساز و کار بازار آتی را مورد بحث قرار دادیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد