شاخص از ابتدای سال چه مسیری را طی کرد؟

بی شک سال ۹۹ یکی از پرفراز و نشیب‌ترین سال‌های بازار سرمایه است.

سالی که شاهد رشد ۳۰۰ درصدی تنها در ۹۲ روز ابتدایی سال بودیم و در ادامه شاهد تاریخی‌ترین اصلاح بازار سرمایه که هم‌چنان ادامه دارد.

شاخص کل در سال ۹۹ چه مسیری را طی کرد؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد