سالی که شاهد رشد ۳۰۰ درصدی تنها در ۹۲ روز ابتدایی سال بودیم و در ادامه شاهد تاریخی‌ترین اصلاح بازار سرمایه که هم‌چنان ادامه دارد.

شاخص کل در سال ۹۹ چه مسیری را طی کرد؟