حذف ارز ۴۲۰۰ به نفع گروه دارویی است؟

یکی از چالش‌هایی که در این چند وقته برای گروه‌های دارویی همواره مطرح شده است، بحث در خصوص ارز ۴۲۰۰ است.

اصرار دولت به بودن این ارز و از طرفی نمایان شدن ناکارآمدی‌های آن همواره این مساله را پرابهام کرده است. امروز در برنامه دیدبان بورس 

 به همراه کارشناس برنامه مسعود طیبی، به بررسی گروه دارویی پرداخته‌ایم. همچنین در سوالاتی نیز در خصوص بازار امروز و آینده بازار تا پایان سال از مهمان برنامه پرسیده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد