دامنه نوسان نامتقارن موفقیت‌آمیز بود؟

بیش از دو هفته است که از اجرای دامنه نوسان نامتقارن می‌گذرد.

غیر از روز اول تاکنون تمامی روزها شاخص نزولی بوده و ارزش معاملات نیز بسیار افت کرده است. اما اکنون نیز برخی معتقدند که اجرای این دامنه نوسان برای سهامداران خوب بود و باعث شد از ریزش بیشتر شاخص جلوگیری شود. مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه از ابتدا مخالف این مصوبه بود اما مصطفی مصری‌پور معتقد است که بازار به اجرای این نوع دامنه نیاز داشت و می‌تواند مسکن خوبی برای بازار باشد.

گره خوردن بازار سهام به دلیل متغیر‌های بنیادی است؟

بازار سهام ایران در این روزها بیشتر از اینکه نیازمند پارمترهای بنیادی برای رشد باشد، به شرایط روانی جامعه و میزان اعتماد سهامداران وابسته شده است و اگر اعتماد به بازار سهام برگردد رشد این بازار دور از ذهن نخواهد بود و از طرفی دیگر اگر همین ورود پول صندوق‌ها با حمایت همراه نشود و به درستی این اتفاق انجام نشود و مردم نتیجه آن را در عمل مشاهده نکنند، نه تنها کمکی به شرایط فعلی نمی‌کند بلکه می‌تواند سطح اعتماد کنونی را کاهش دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد