خروج پول‌های حقیقی از بازار؟

با مثبت شدن شاخص امروز کمی امیدها برای روزهای پایانی سال بیشتر شد اما از طرفی می‌توان گفت هنوز بر بازار سایه ترس وجود دارد.

امروز در برنامه دیدبان بورس از کارشناس برنامه حسن کاظم‌زاده، در خصوص بازار امروز و وضعیت آتی بورس تهران سوال پرسیده‌ایم. همچنین به موضوع پرتکرار ورود و خروج پول پرداخته‌ایم و میزان اهمیت آن را بررسی کرده‌ایم. همچنین در پایان نگاهی به رابطه بازار سرمایه و بازار بدهی در ایران انداخته‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد