چرا سازمان بورس به توصیه کارشناسان گوش نمی‌دهد؟

بسیاری از تصمیماتی که برای بورس گرفته می‌شود به مذاق کارشناسان بازار سرمایه خوش نمی‌آید.

 اما چرا این اتفاق درحال تکرار شدن است؟چرا بین نظرات کارشناسی و تصمیمات سیاست‌گذار فاصله است؟ امروز در برنامه دیدبان بورس به همراه حمید میرمعینی به بررسی این مسأله می‌پردازیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد