البته وزیر امور خارجه و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شرط مذاکره مستقیم با آمریکا را در دسترس بودن یک «توافق خوب» عنوان کرده‌‌‌اند.

در این قسمت از برنامه راهبرد، دکتر نادر انتصار، استاد علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی درباره دلایل طرح چنین پیشنهادی، احتمال عملی شدن آن و تاثیر گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا بر روند مذاکرات توضیح می دهد.