توئیت‌های این مقام روسی و دیدارهای پشت سر هم او با مقامات مختلف حاضر در پایتخت اتریش بیانگر آن است که مسکو تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و ایفای نقشی پررنگ در این عرصه در پیش گرفته است. اما پرسش این است که چرا کرملین تا بدین حد سعی می‌کند در مذاکرات نقش اصلی و میانجیگر را ایفا کند و این نقش‌آفرینی چه منافعی برای روسیه به همراه خواهد داشت؟ دکتر الهه کولایی، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران در این قسمت از برنامه راهبرد به بررسی این موضوع پرداخت.