حسین غضنفری که پیشتر نیز در برنامه های تریدتایم خبر از ریزش های بیت کوین داده بود اعتقاد دارد که بیت کوین می تواند قیمت های پایین تری را نیز ببیند.