تا کنون قانون مشخصی درباره خرید و فروش رمز ارز ها و نحوه تبادل آن‌ها در ایران تدوین و تصویب نشده است. همزمان با حضور تکنولوژی‌ جدیدی رو به رو شده‌ایم، که مفاهیم پیچیده بسیاری دارد، مفاهیمی که درک آن‌ها در حوزه حقوقی نیز بسیار مهم است.

محمد جعفر نعنا کار، حقوق دان فناوری پاسخ می‌دهد که در چه صورت استفاده از ارز های دیجیتال منع قانونی دارد.