در همین رابطه بررسی‌های آماری از وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب را بررسی کردیم تا مشخص شود هر کدام از دولت‌ها در کدام یک از شاخص‌ها موفق‌تر بوده و در کدام یک عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. 

طبق داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، برخی دولت‌ها با رشد اقتصادی بالاتری همراه بوده و برخی دیگر رکورددار تورم بوده‌‌اند. اما چه عاملی عملکرد سیاستگذاری‌های مختلف را در هر دوره تحت الشعاع خود قرار داده است؟

در ادامه مقایسه آمار ایران با دنیا در دو شاخص مهم نشان دهنده تفاوت رفتار اقتصادی کشور با سایر نقاط جهان در برخی مقاطع مهم بوده است.