به گزارش اکوایران، مسکن یکی از مهمترین کالاها در سبد مصرف خانوارهای ایرانی است و افزایش قیمت این کالا می‌تواند تاثیر فشار هزینه‌ای زیادی به خانوارهای کشور وارد کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش دی ماه مسکن، منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به نرخی بالغ بر ۴۶.۵ درصد رسیده است. بر این اساس بیشترین تورم نقطه به نقطه تجربه شده در شهر تهران مربوط به مناطق ۱۲، ۲۲ و ۱۷ بوده است. همچنین کمترین تغییرات قیمت در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته به مناطق ۲، ۱۵ و ۷ اختصاص داشته است.

تورم نقطه‌ای ۴۶.۵ درصدی مسکن در شهر تهران

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد متوسط وزنی قیمت مسکن در شهر تهران از متری حدود ۵۵ میلیون تومان در دی ماه سال گذشته به ۸۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در دی ماه امسال رسیده است. به بیان دیگر قیمت مسکن در دی ماه امسال در شهر تهران بالغ بر ۴۶.۵ درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش یافته است.

اما این افزایش قیمت در مناطق مختلف شهر تهران یکسان نبوده است. برای مثال در ۱۰ منطقه تهران تورم نقطه به نقطه کمتر از میانگین شهر تهران و در ۱۲ منطقه بالاتر از میانگین شهر تهران بوده است. در ادامه گزارش به بررسی دقیق‌تر این تورم در مناطق تهران پرداخته خواهد شد.

021128

منطقه ۱۲ در صدر تورم نقطه‌ای دی ماه

همانطور که گفته شد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ۱۲ منطقه تورمی بیشتر از میانگین تورم نقطه‌ای در شهر تهران را تجربه کرده‌اند. از میان این مناطق سه منطقه بالاترین میزان تورم نقطه به نقطه را داشته‌اند. این سه منطقه عبارتند از منطقه ۱۲، منطقه ۲۲ و منطقه ۱۷.

قیمت مسکن در منطقه ۱۲ بالاترین میزان افزایش را در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته داشته است. قیمت مسکن در این منطقه شهر تهران از متری ۳۲.۵ میلیون تومان در دی ماه ۱۴۰۱ به حدود ۵۳ میلیون تومان در دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است. به بیان دیگر تورم نقطه به نقطه دی ماه در این منطقه ۶۲.۷ درصد بوده است.

منطقه ۲۲ با اختلاف کمی از منطقه ۱۲ دومین جایگاه تورم نقطه به نقطه را در شهر تهران داشته است. قیمت مسکن در این منطقه از متری ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در دی ماه سال گذشته به ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در دی ماه سال جاری رسیده است. به عبارت دیگر تورم نقطه به نقطه دی ماه در این منطقه از تهران معادل ۶۲.۶ درصد بوده است.

جایگاه سوم تورم نقطه به نقطه دی ماه متعلق به منطقه ۱۷ شهر تهران است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال در این منطقه نرخی حدود ۵۸.۷ درصد را تجربه کرده است.

کمترین تورم نقطه‌ای دی ماه در منطقه ۲ رقم خورد

آمارهای تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۱۰ منطقه تهران تورمی کمتر از میانگین تورم شهر تهران را تجربه کرده‌اند. از میان این مناطق سه منطقه ۲، ۱۵ و ۷ کمترین تورم نقطه‌ای را در این ماه تجربه کرده‌اند.

کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به منطقه ۲ تهران بوده است. بررسی‌ها گویای آن است که متوسط قیمت هر متر مسکن در این منطقه معادل ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در دی ماه سال گذشته بوده که با افزایش ۳۶.۹ درصدی به ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در دی ماه امسال رسیده است.

در جایگاه بعدی منطقه ۱۵ قرار دارد که قیمت مسکن در این منطقه از هر متر ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در دی ماه سال گذشته به ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در دی ماه سال جاری افزایش یافته است. به عبارتی تورم نقطه به نقطه در این منطقه معادل ۳۹.۶ درصد بوده است.

منطقه ۷ نیز یکی دیگر از منطقه‌هایی بوده که کمترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده است. طبق آمارها تورم نقطه به نقطه در این منطقه به ۴۰.۵ درصد در دی ماه امسال رسیده است.