موانع داخلی برونگرایی در اقتصاد ایران

مسعود نیلی معتقد است نظام اقتصادی ما درون‌گرا تنظیم شده است و می‌پرسد: چه کسی در برون‌گرایی سود بیشتری می‌برد؟ آن‌کسی که صادر می‌کند و با بنگاه‌های بیرونی مرتبط می‌شود آن‌کسی که نمی‌تواند محصولش را بفروشد بازنده می‌شود. به نظر نیلی ذینفعان قدرتمند «درون‌گرایی» موفق شده‌اند نیروی پیشران سیاست‌گذاری کشور باشند و بازار داخلی را در یک اقتصاد کوچک و بسته اسیر خودکرده‌اند.

نیلی می‌گوید هم‌زمان با مطرح‌شدن بحث اقتصاد مقاومتی واژه برون‌گرایی وارد فرهنگ سیاست‌گذاری کشور در سطح عالی شده است و چنین چیزی قبلاً سابقه نداشته است. به نظر او  درون‌زایی با درون‌گرایی متفاوت است اما وضع موجود ما درون‌گرایی و برون‌زایی است و اگر در دوره وفور نفتی سیاست ارزی ما درست بود، ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ما استفاده می‌شد و «برون‌زایی» باعث مواجه غیرمنصفانه محصولات خارجی ارزان با محصولات داخلی نمی‌شد.

نقشه راه اصلاح صنعت خودروسازی

به نظر این اقتصاددان بر سر دوراهی پرهزینه‌ای درباره صنعت خودرو قرارگرفته‌ایم، یک‌طرف آن تعطیلی صنعتی است که چند دهه روی آن سرمایه‌گذاری ملی شده است و طرف دیگر آن‌هم ادامه این سیاست است که تا 30 سال دیگر هم باوجود نداشتن رقیب و ناکارآمدی همین وضعیت است.

راه‌حل اول نیلی تولید مشترک خودرو با خودروسازان بزرگ دنیاست که هم کارگر ایرانی سرکار برود و هم فنّاوری ساخت پیشرفت کند و از این مسیر صنعت داخلی ما هم اصلاح می‌شود و از بین نمی‌رود. راه‌حل دوم او دست کشیدن از خودروسازی و تبدیل‌شدن به یک کشور قطعه ساز است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد