بسیاری روسیه را به سلطه‌گری متهم می‌کنند و در مقابل عده‌ زیادی هم می‌گویند دوباره پای نقشه‌های غرب و تلاش‌های زیرکانه‌اش برای جنگ‌افروزی درمیان است اما چه چیزی اوکراین را تا این اندازه مهم می‌کند که خاکش را به محل درگیری مستقیم و غیر مستقیم شرق و غرب تبدیل کند؟