حمله روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه، باعث شد ارزش این ارز نسبت به دلار کاهش شدیدی را تجربه کند که نتیجه آن ضعف اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.