مجلس اصولگرای یازدهم هم به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نداد؛ حدود یک سال پس از اولین «نه» نمایندگان مجلس یازدهم به طرح شفافیت، تلاش های محمدباقر قالیباف برای اجماع بر سر مطرح شدن دوباره آن در صحن علنی به نتیجه نرسید و بررسی طرح یادشده به دلیل آنچه «نیاز به نگارش طرح جامع شفافیت» خوانده می شد، باز هم به آینده موکول شد. 

محمود صادقی نماینده مجلس دهم و رئیس فراکسیون شفافیت، درباره اینکه چرا شفافیت آرا به نتیجه نرسیده توضیح می‌دهد.