مشی او پس از پذیرش مسئولیت در روزنامه اطلاعات و ۴۲ سال حضور مستمر در این روزنامه، میانه‌روی را بیش از هر عنوان دیگری برازنده سیدمحمود دعایی کرد.

او چهار دهه مسئول روزنامه اطلاعات بود و در این چهار دهه سعی کرد صدای فرهنگ و قدیمی های این حوزه را زنده نگه دارد.

دعایی روز ۱۵ خردادماه سال ۱۴۰۱ چشم از جهان فرو بست.