ابراهیم المعینی سفیرایران در این نشست عنوان کرد: در عمان تلاش می‌کنیم همه موانع و مشکلات را برطرف کرده و شرایط را برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران هرچه بیشتر فراهم کنیم. ما از هر گونه پروژه مشترک سرمایه‌گذاری که تأمین‌کننده منافع دو کشور باشد استقبال می‌کنیم.

حضور سفیر عمان در این نشست را می توان به نوعی چراغ سبز این کشور برای تداوم همکاری با ایران دانست.