وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: جلسات برگزار شده با دانشگاه تهران به عنوان پیمانکار نتیجه بخش بودند، مشکلات برطرف شده و متن نهایی قرارداد برای امضا به دانشگاه تهران ارسال شده به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت از سه سال قبل پیگیری می شود زیرا تصور می شود به کاهش قابل توجه قاچاق منحر خواهد شد اما پیمانکار به دلیل نداشتن قرارداد توسعه پروژه را به ثمر نرسانده است.