ناصر نوبری نیز می‌گوید ایران طی ۴ دهه گذشته بعد از انقلاب از فرصت ها به خوبی و به موقع استفاده نکرده است.