این به معنای آن است که لایحه دولت همچنان امکان بررسی در مجلس دارد اما به صورت عادی در صف انتظار قرار می‌گیرد تا نوبت بررسی آن  فرا رسد. لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی قصد دارد با اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بعضی از کالاها را حذف و در مقابل، بر میزان یارانه نقدی خانوار بیفزاید. با رد دو فوریت این لایحه، عملا بعید است تا دو ماه دیگر نوبت بررسی در صحن علنی برسد و با توجه به رو به پایان بودن سال،‌ این لایحه دولت برای امسال بی اثر شد.