به گزارش اکوایران، به گفته رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران در این دور از مذاکرات، نتیجه‌گرا است و گفت‌وگوها باید به لغو تحریم‌ها منجر شود.

با این حال تیم‌ مذاکره‌کننده پس از پایان دور نخست، برای مشاوره و ارائه آخرین نتایج مذاکره به ایران بازگشته است.