به گزارش اکوایران، رحمن قهرمانپور معتقد است که اکنون وقت آن رسیده که تهران و واشنگتن به عنوان طرفین اصلی برجام گام‌های عملیاتی بردارند و به اختلافات گذشته رجوع نکنند.