برنامه شاخص

بررسی تاثیر گزارش‌های ماهانه بر بورس

از اواخر مهر ماه شاهد ترافیک گزارش‌های عملکرد شش ماهه شرکت‌های بورسی روی سامانه کدال بودیم. اوایل آبان ماه شرکت‌ها گزارش‌های مهر ماه خود را منتشر کردند. موضوع این برنامه شاخص درباره اهمیت رصد گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد شرکت‌های بورسی است. امیر هوشنگ نوایی، کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد که این گزارش‌ها به چه صورت بوده و چرا رصد آنها اهمیت دارد.

او در بخشی از این برنامه می‌گوید: اگر به عقب برگردیم و وضعیت بورس را در مهر ماه مرور کنیم می‌بینیم که در اوایل مهر ارزش معاملات خرد بورس به بیش سه هزار میلیارد تومان رسیده و حجم نقدینگی که وارد بورس می‌شد آنقدر زیاد بود که انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری را سخت می‌کرد. همه دنبال این بودند که بیشترین بازدهی را در کوتاهترین مدت به دست بیاروند.  در چنین وضعیتی زیاد مهم نسیت که چه سهمی را بر اساس چه مبنایی می‌خرید، همین که بتوانید رفتار توده‌ای را تشخیص دهید می‌توانید در آن بازار بازدهی داشته باشید. به میانه مهر ماه که رسیدم به زمانی نزدیک شدیم که شرکت‌ها باید در محک سودآوری خود را نشان می‌دادند یعنی باید ثابت می‌کردند که رشد قیمتشان توجیه داشته است. اینجا بود که خیلی‌ها از سهام عقب کشیدند یعنی در کمتر از دو هفته سهامی داشتیم که تعدادشان خیلی زیاد هم بود اما بیش از سی درصد از قیمتشان عقب نشستند. گزارش‌های شش ماهه که منتشر شد توانست بازار را از وضعیت پرفشار عرضه نجات دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد