برنامه شاخص

بورس ایران؛ شبیه جنون لاله هلندی است

بازار جهنده بورس و رشد غیرقابل باور هر روزه شاخص اگرچه حاکی از ورود سرمایه ای افراد حقیقی است، اما شرایط کنونی بازار شبیه اتفاقی است که در هلند افتاد. سهامداران خرد در بازار بورس هوشمندانه تر رفتار کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد