مریم رسولیان، روانپزشک در گفت‌وگو با «اکوایران» در گفت‌وگویی ابعاد مختلف احساس تبعیض و احساس خشم برآمده از آن را توضیح می‌دهد. تبعیض از نگاه او تعریف مشخصی دارد: «آدم‌ها با نقش‌های برابر از فرصت‌ها و مزایای نابرابر برخوردار شوند. مثلا یک زن و مردی در جایی کار می‌کنند اما حقوق آن‌ها نابرابر است، در واقع نابرابری جنسیت باعث نابرابری مزیت می‌شود.»

رسولیان معتقد است تبعیض منجر به احساس محرومیت می‌شود: «در تمام بررسی‌های تجربه خشم و پرخاشگری دیده شده است که یکی از هیجان‌های پایه تجربه خشم، احساس تبعیض است، یعنی افراد وقتی با احساس تبعیض روبه‌رو می‌شوند، خشمگین می‌شوند.»