انباشت تورم در طول ۶ سال اخیر قدرت خرید کارمند و کارگر را به شدت تقلیل داده و به همین علت، دیگر عیدی برای خرید اقلام نو هزینه نمی‌شود، برای برخی تنها جبران بدهی‌های به جامانده است.

دوربین را بین مردم بردیم و از آنها پرسیدیم عیدی خود را خرج چه چیزی کرده اند؟ همچنین در سالی که گذشت چه بدست آوردند و چه از دست دادند؟