رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران با بیان این مطلب عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ این امتیاز به صادرکنندگان این بخش داده شد تا مسیر صادرات تسهیل شود، اما تاخیر در اجرای آن موجب شد تا فعالان این بخش نتوانند از این امتیاز بزرگ بهره ببرند.

به گفته مرتضی حاجی آقامیری، هرچند قانون مصوب در بودجه باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد، اما این بند اثرگذار از نیمه بهمن ماه اجرایی شد و در بودجه سال آینده هم تمدید نشد تا به این طریق مسیری که می‌توانست رشد صادرات فرش را به همراه داشته باشد بسته شود.