به گزارش اکوایران، با وجود اندک بارش‌ها باز هم هوا آلوده است تا حدی که گفته می‌شود تهران از نظر شاخص آلودگی هوا بین ۵ شهر اول آلوده جهان قرار گرفته است. سهم آلاینده‌های مختلف در این وضعیت که دست کمی از مصیبت ندارد، چیست؟