به گزارش اکوایران، در پیام امروز سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح آمده است که «پرونده حقوقی این حادثه در دستگاه قضایی مفتوح و تحت رسیدگی حقوقی در دادگاه صالحه می‌باشد و تا پایان رسیدگی به این پرونده از هرگونه همکاری با دستگاه‌های مسئول فروگذاری نخواهد شد.»

از سوی دیگر، محمد محمدبخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، درباره آخرین موضوعات مطرح شده در ایکائو درباره سانحه هواپیمای اوکراین گفته: «برای بررسی سانحه یک فرآیند مشخصی تعریف شده و بررسی‌ها یک فرایندی دارد که طبق فرایند آن، گزارش‌های مربوط به سانحه هواپیمایی اوکراین در زمان موعد منتشر و گزارش‌های اولیه، ثانویه و نهایی در موعد مقرر اعلام شده و این گزارشات در سایت سازمان هواپیمایی و سایت ایکائو بارگذاری شده و به انتشار عمومی هم داشته‌ است.»

با وجود فشار‌های جهانی برای بررسی بین‌المللی پرونده و بیانیه مشترک چهار کشور درگیر در پرونده مبنی بر عدم همکاری مناسب ایران در این زمینه، رئیس سازمان هواپیمایی گفته درباره بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی موضوع خاصی در ایکائو مطرح نیست. او تاکید کرده است: «فرایند رسیدگی به این پرونده در بحث بررسی سانحه از نظر ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) و جمهوری اسلامی ایران و حتی کشورهای ذی‌نفع و مشترک در این پرونده طی و نهایی شده و ایران اشتراک گذاشتن کشورها از جمله کشورهایی که ایکائو آنها به ایران اعلام کرده، در بررسی این سانحه را پذیرفت و این کشورها در بررسی سانحه به ایران کمک کردند که این همکاری‌ها در زمینه بازخوانی جعبه سیاه و سایر فرایندهای همکاری انجام شد و گزارش بررسی هم نهایی، منتشر و به ایکائو اعلام شد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی افزوده است: «در حال حاضر در این باره موضوع خاصی در ایکائو مطرح نیست و در این باره پرونده بازی در ایکائو نداریم.»

محمدبخش با اشاره به اعتراض برخی از کشورهای ذینفع در این سانحه گفته «ما درباره فرایند قانونی صحبت می‌کنیم و باید نگاه قانونی داشته باشیم. در فرایند قانونی که انجام شده مسئولیت بررسی سانحه با ایران بوده اما با وجود اینکه مسئولیت بررسی سانحه با ایران بوده اما از تمام کشورهای ذی‌نفع که بعضی از این کشورها اعتراضاتی هم داشتند دعوت شد تا در فرایند بررسی سانحه حضور داشته باشند و نظر نهایی را ارایه دهند.»

او افزوده است: «ایکائو نظر نهایی را پذیرفته است و معتقدم اینکه برخی از کشورها در قالب موضوعات دیگری اعتراضاتی را مطرح می‌کنند که موضوعیت تخصصی ندارد.»