او اعلام کرد: در سه سال اخیر به واسطه قطعی برق و گاز، فولاد خوزستان ۱.۵ میلیون تن تولید فولاد را از دست داد. فقط امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان از فروش و ۴ هزار میلیارد تومان از سود این شرکت از بین رفته است. در واقع تولید ۶ ماه را فقط به دلیل قطعی گاز و برق در شمش از دست دادیم.

ابراهیمی گفت: در سه ماه دوم سال یعنی در مرداد برق شرکت ۲۵ روز قطع شد که تولید را به صفر رساند. او تاکید کرد با هک شدن فولاد خوزستان ما یک روزه تعطیل شدیم اما شرکت برق ما را ۲۵ روز تعطیل کرد و زیان ۲ الی ۳ هزار میلیاردی تومانی را به ما تحمیل کرد.

او در بخشی از اظهاراتش هم گفت: تصمیمات خلق الساعه به تصمیمات ثانیه‌ای تبدیل شده که آن هم عطف به ماسبق می‌شود. براساس همین سیاست‌ها شرکت‌های فولادی دیگر نتوانستند از ارز خود برای توسعه استفاده کنند و تجهیزات و قطعات ما در بنادر رسوب شد.

مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به اینکه ۴ دهه از عمر فولاد خوزستان می‌گذرد گفت: در خیلی از حوزه‌ها دچار مرگ تکنولوژی شده‌ایم.