به گفته وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن فولاد ایران، حدود ۲ میلیارد دلار ارزش تولید به دلیل قطع برق از دست رفته است. 

سال گذشته نیز ارزش از دست رفته ناشی از قطع گاز ۱.۵ میلیارد دلار بود، در نتیجه پیش بینی می شود امسال حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار تولید از دست  برود.

وحید یعقوبی در این برنامه از «بولتن» به بحران گاز که در انتظار فولادی ها است پرداخته است.