به گزارش اکوایران، شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو با نماد کچاد یکی از شرکت‌های فعال معدنی و صنعتی در کشور است که از لحاظ ارزش بازاری در رتبه دوازدهم شرکت های بزرگ بازار سرمایه با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

بانک سپه به همراه زیرمجموعه های خود بزرگترین سهامدار کچاد به حساب می آید.

اما سهم بانک سپه و دیگر سهامداران چقدر است؟