استفاده از ماشین‌های خودران نزدیک به ۱۰ سال است که در بخش معدن کلید خورده است و حالا سرعت پیشرفت آن رو به افزایش است.

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.